Blog Image

Dendrologiska Utskottet

Dendrologiska Utskottet

DU

DU-medlemmar gör studiebesök

Dendrologiska Utskottet Posted on Mon, August 22, 2011 12:22:14

Under sommaren har ett antal Göteborgs-anknutna medlemmar besökt Einars Anderssons trädsamling utanför Kungsbacka. Einar är pensionerad plantskolist med specialisering mot barrträd. Han har en imponerande samling ovanliga träd som växer i naturlika miljöer på Einars ägor.

Här är Einar med en av sina enorma kustgranar som inte ens är 50 år!

Einar, studiebesökarna och campushunden Tibor:

/ordf. Jenny Nilsson, Trägrådsingenjör-odling åk3Blog revival

Dendrologiska Utskottet Posted on Mon, August 22, 2011 12:09:25

Hejhej!

Nu är det ny termin och vi har inte haft vårt första utskottsmöte än. Det innebär att vi inte riktigt vet vad för aktiviteter som kommer att ordnas eller vilka datum de kommer att ligga på, men informationen om våra aktiviteter kommer att finnas tillgänglig här på bloggen så att ni som inte studerar eller arbetar på SLU-Alnarp kan hålla koll!

Här på bloggen kommer vi även att presentera oss själva och låta de medlemmar som vill skriva inlägg om och kring växter de tycker om.

Den första aktiviteten för året blir en workshop i okulering med Göran Johansson som jobbar i parken och är välkänd instruktör från den populära ympkursen som DU erbjuder varje vår. Datum för okuleringen är inte bestämt ännu, men kommer förmodligen att ske ganska snart efter kursstart, i vecka 36, på grund av att okuleringen inte får ske på för gammal ved.

DU vill gärna erbjuda fler praktiska aktiviteter för att komplettera de teoretiska färdigheter vi får under studieperioden. Ympkursen är ett steg i den riktningen. Vi kommer med all sannolikhet utöka med workshops i beskärning under hösten eller våren också!

Vi vet även att Leif Andersson, som undervisar i växtkännedom och är ansvarig för parkens sortiment och skyltar, har två föreläsningar på lut som vi gärna vill höra under läsåret. Den ena handlar om växtfamiljen Juglandaceae, där bl.a. valnötsträden (Juglans spp.) och vingnötsträden (Pterocarya spp.) ingår och den andra handlar om korrekt plantering av träd och buskar med en genomgång av vanliga fel och missuppfattningar. Leif mottog i våras priset för Årets Pedagog, med all rätta!

Vi ses!

/ordf. Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör-odling åk 3