Under sommaren har ett antal Göteborgs-anknutna medlemmar besökt Einars Anderssons trädsamling utanför Kungsbacka. Einar är pensionerad plantskolist med specialisering mot barrträd. Han har en imponerande samling ovanliga träd som växer i naturlika miljöer på Einars ägor.

Här är Einar med en av sina enorma kustgranar som inte ens är 50 år!

Einar, studiebesökarna och campushunden Tibor:

/ordf. Jenny Nilsson, Trägrådsingenjör-odling åk3